Search
Search

 

Reglement og betingelser

Det er etablert et formelt reglement og betingelser for utstillere og andre som deltar på messen. Disse dokumentene inneholder mye viktig informasjon og alle som skal delta bes om å gjøre seg kjent med innholdet i disse dokumentene. Ved påmelding til og deltakelse på messen ansees både reglement og betingelser for å være akseptert. 

Personvern

Vi arbeider for å ivareta ditt personvern når du benytter deg av våre tjenester. VTI Fotball er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger samlet inn i forbindelse med arrangementet Volda Bilmesse. Opplysningene samles inn og lagres i Norge, og er begrenset til kun nødvendig kontaktinformasjon til utstillere som deltar på messen (forretningsforbindelser).

Vi vil kunne bruke personopplysningene til formål å opprette og velikeholde din kontaktinformasjon i forbindelse med arrangementet, behandle henvendelser om arrangementet, håndtere bestillinger og kunne kontakte deg som utstiller og bruker av tjenestene våre.

Vi vil bare beholde opplysningene så lenge det er nødvendig for å utføre tjenestene, eller så lenge loven pålegger oss å beholde dem. Etter dette vil personopplysningene slettes.

Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg. Hvis opplysningene er feil, ufullstendige eller er irrelevante, kan du be om at opplysningene rettes eller fjernes. Vi kan ikke fjerne opplysningene dine dersom det finnes lovpålagte krav om at disse skal lagres, som f.eks. bokføringsregler eller annen legitim årsak til å beholde opplysningene, som f.eks. uoppgjort gjeld. Du kan kontakte oss ved å sende en e-post til bilmesse@vti-fotball.no.

Opplysningene deles kun internt i arrangementskomiteen, og med VTI Fotball sin adminstrasjon for regnskapsformål. Opplysninger gis kun videre til tredjepart dersom det er nødvendig for å tilby deg tjenestene.

 

Innkjøring av biler og rigging av stands i hallen

Hallen blir åpen for innkjøring av biler og montering av stands:
Onsdag 15/4: etter avtale
Torsdag 16/4: etter avtale
Fredag 17/4: 08:00 - 23:00 / så lenge det trengs

De som har stands lengst inne i hallen og større kjøretøy, bobiler eller campingvogner/hengere bes om å kjøre disse inn så tidlig som mulig.

Biler for prøvekjøring vil kunne parkeres på avsatt område for dette fra torsdag morgen kl 08:00.

Lørdag 18/4
På messedagen, lørdag morgen, vil hallen åpnes for utstillere fra kl. 07:00.

Det er ikke anledning å demontere stands før messen stenger formelt. Hallen blir åpen utover lørdagskvelden for nedrigging og utkjøring av biler. Og hallen blir videre åpen søndag fra kl 09:00 og utover søndagen så lenge det er behov for det.

 

Vakthold og forsikring

Selv om det er omtalt i reglementet ønsker vi å presisere at utstillere selv må dekke alle nødvendige forsikringer for skade på eget gods, og for mulig ansvar for skade på tredjemanns person eller eiendom, herunder også Volda Bilmesse sin eiendom. 

Hallen er utstyrt med alarmanlegg og videoovervåkning, og når hallen er åpen for utstillerne vil vi forsøke å ha en representant/vakt fra Volda Bilmesse tilstede i eller ved hallen til enhver tid. 

 

Elektro

Det vil bli lagt ut 220V to-fase strøm til brukssentraler med ett (1) stk 220V uttak avsatt til hver stand både ute og inne om ikke mer strøm er bestilt spesifikt. Uttaket vil være like ved/nær standen, og det anbefales at man tar med en enkel 220V skjøtekabel for å kunne føre strøm videre til det punkt på standen der man har behov for strøm. Dersom man har behov for ekstra strømuttak eller vil trekke mye strøm må dette bestilles ved påmelding via skjemaet eller man kan sende epost til bilmesse@vti-fotball.no.

 

Spyling/vask av biler før innkjøring i hall

Det vil bli gjort tilgjengelig vannslanger utenfor porten til hallen samt enkelt vaskeutstyr for enkel klargjøring/skyll av biler før innkjøring i hallen. Dersom man ønsker spesielle vaskemidler eller utstyr må dette medbringes av den enkelte selv.

Det er viktig å skylle godt av dekkene før innkjøring i hallen.  

 

Kjøring på teppet inne i hallen

Kjøring inne i hallen må kun foregå etter anvisning fra representanter for messen da en må kjøre svært forsiktig for å ikke ødelegge teppet.

Kontaktpersonar:
John-Ove Høydal, mob.: 975 42 495
Jan Erik Leira, mob.: 901 05 025
Eivind Dahl, mob.: 913 15 856
Asmund Høydal
Bernt Humberset

Copyright 2018 by VTI Fotball Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top